ВАЖНО!!! ЗА СВЕ САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ

По закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је одавно на снази али се није строго примењивао, сви самостални уметници (чије је једино занимање уметничка делатност) дужни су да се пријаве преко својих удружења пореској управи ради плаћања доприноса. Главна новост је да су општине почеле да траже од удружења списак чланова који су евидентирани као самостални уметници па ће на основу тог списка тражити од сваког члана да се пријави и да плаћа доприносе. Уметници који не буду могли (хтели) да плаћају доприносе мораће да се одјаве из удужења (доласком у удружење и потписивањем захтева за брисање из евиденсије) и неће више имати право да се даље баве овим послом.

У прилогу је извод из закона, обратите пажнју на члан 58б.

ZAKON-O-DOPRINOSIMA-ZA-OBAVEZNO-SOCIJALNO-OSIGURANJE.docx

comments

  • Пријавите се