Обавештење о Посебном колективном уговору

Поштовани чланови,

Последњих месеци је дошло до многих недоумица у вези права и обавеза чланства. Пошто сви знају cоја права, ево да подсетимо и на ваше малобројне обавезе према Удружењу.

Сваки члан је у обавези да се јави најмање једном годишње свом матичном удружењу, да се распита о новостима, плати чланарину, пријави сваку промену која је настала (промена адресе, телефона, презимена, да ли се запослио, отишао у пензију и сл.). Не заборавите да је сваки члан појединац, а да удружење има неколико стотина појединаца и не може да сваког контактира понаособ.

Чланови коју су пријављени на ПИО и здравствено по основу музичке делатности су у ОБАВЕЗИ да се јаве од почетка децембра текуће године па до 10. фебруара следеће године да плате чланарину, да добију попуњену појединачну пореску пријаву (ППД СУ) због тачности података за репрезентативно удружење, коју затим носе у своју Пореску управу најкасније до 15. фебруара. По добијању печата на једном примерку, исти копирају и достављају свом матичном удружењу као доказ да су се пријавили пореској управи. По добијању Решења од пореске управе, и ту копију достављају свом удружењу, што поједини до данас нису учинили.

По уплати чланарине, члан добија све потребне папире од удружења и то колико год пута му треба. Папири се не наплаћују.

У светлу најновијих дешавања везаних за пандемију КОРОНА вируса, свако деловање чланова, које је противно циљевима и интересима удружења, биће санкционисано.

Преузми… Odlukа o ПКУ

Преузми… Посебни колективни уговор

comments

  • Пријавите се