Чланство у Удружењу – пријем у чланство

Сваки грађанин Републике Србије под једнаким условима може постати члан Удружења, а у складу са уставом и Законом.

Члан Удружења може бити: 

1. Самостални музички уметник народне и забавне музике (вокални солиста – музичар инстументалиста)

2. Самостални инструментални и вокални извођач културних програма

3. Самостални музички стручњаци у области културе, односно аутори уметничко сценских програма

4. Члан удружења може бити лице које има пребивалиште на територији републике Србије који врши делатност из члана 1 статута Удружења.

ЧЛАНАРИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЗА САМОСТАЛНЕ ИЗВОЂАЧЕ (ЈЕДИНО ЗАНИМАЊЕ) 500,00

ЗА ИЗВОЂАЧЕ КОЈИМА ЈЕ МУЗИКА ДОДАТНА ДЕЛАТНОСТ 5000,00

 

заступник Нада Попов
Регистар Удружења Број БУ 12883/2011
М.број 07053185
Пиб 100154631
Текући рачун Удружења: 205-23885-19

 

comments

Genesis Mining

  • Пријавите се