Одлука о висини чланарине за 2019 годину

Поштовани чланови,

- На основу члана 36. став 1. тачка 20, члана 65. и 68. сходно члану 42. став 2. Статута Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије – Београд (Синдикат), Републички одбор Синдиката на својој седници одржаној дана 27.03.2018. године, доноси одлуку о висини чланарине Синдикату за 2019. годину.

Комплетан документ можете видети и преузети овде: Одлука Синдиката о чланарини за 2019. годину

- На основу члана 26. став 2. Статута Савеза естрадно-музичких уметника Србије – СЕМУС – Извршни одбор Савеза на својој седници одржаној дана 27.03.2019. године, донео је одлуку о јединственој годишњој чланарини у удружењима у саставу СЕМУС-а за 2019. годину.

Комплетан документ можете видети и преузети овде:Одлука СЕМСУ-а о чланарини за 2019. годину

- На основу члана 26. став 2. Савеза естрадно-музичких уметника Србије – СЕМУС – Извршни одбор СЕМУС-а на својој седници донео је дана 27.03.2019. године следећуодлуку о годишњем чланском доприносу естрадно-музичких уметника и извођача СЕМУС-у за 2019. годину.

Комплетан документ можете видети и преузети овде:Одлука о чланском доприносу за 2019,годину

comments

  • Пријавите се