О нама

Удружење музичара народне и забавне музике “Чубура“, Београд, настало је из Секције госпођица и господе певача и музичара при Југословенској радикалној заједници у Београду крајем 1934. године. Ова Секција окупљала је кафанске музичаре и певаче, па је крајем 1939. године основано Удружење кафанских музичара и певача са седиштем у Београду. За време рата од 1941. до 1944. године Удружење није радило. Почетком 1945. године на иницијативу групе популарних београдских музичара и певача долази до оснивања Удружења музичара народне и забавне музике Србије. Ово удружење наставља традиције прве сталешке, музичарске организације у Београду, Србији. Ове године Удружење музичара народне и забавне музике “Чубура“, настављајући традицију Секције музичара из 1934. године, и удружења из 1945. године, обележава јубилеј 70 година постојања. Чланови удружења су музичари и певачи који своју делатност обављају у угоститељско – хотелским објектима / кафане, ресторани, клубови, хотели /, на концертима и приредбама, радиу и телевизији а и у производњи грамофонских плоча. Први чланови Секције кафанских музичара и певача у периоду од 1934. године до 1941. године били су: Бора Јањић, Вука Шехеровић, Катарина Богдановић, Сулејман Суља Ђакић, Никола Панић, Розалија Адањи, Бепо Рамбосек, Софка Николић, Вукашин Вуле Јевтић, Олга Јанчевецка, Миодраг Јовановић Штуле, Љупче Ђорђевић, Радојка и Милутин Тине Живковић, оркестар “Цицварић“ и др. На иницијативу групе радио певача и музичара / Миле Богдановић, Радојка и Тине Живковић, Ружица Протић, Радмила Димић, Вуле Јевтић / при Удружењу музичара народне и забавне музике Србије, оснива се Секција радио певача и музичара. Председници од тада па до данашњих дана били су угледни поштовани, популарни музичари и певачи: Властимир Павловић Царевац, проф. Душан Плавша, Синиша Аћимовић, Милан Стојановић Комарац, Бошко Васић, Слободан Бобан Ђурђевић, Миле Богдановић / од 1984. до 2011. г. Секретар Удружења Добрила Симић.

comments

Genesis Mining

  • Пријавите се