ОБАВЕШТЕЊЕ О ЧЛАНАРИНИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Обавештавамо и подсећамо наше чланове, самосталне уметнике, музичке извођаче и раднике у култури, као и оне којима је музика допунска делатност, да је почела уплата чланарине за 2022. годину.

Уплатом чланарине добијате уверење или потврду (тзв. лиценцу), са којом ћете моћи да склапате уговоре са послодавцима. За самосталце је веома важно да сачувате све уговоре, уплате као и потврде о наступима на ТВ и радио емисијама, јер ћете помоћу тих докумената доказивату Министарству културе (на чијој сте евиденцији па самим тим подлежете четворогодишњој ревизији), да сте обављали своју делатност.

Да бисте остали на евиденцији, подсећамо вас да је неопходно плаћање чланарине Удружењу и поседовање уверења на годишњем нивоу.
Приликом подизања уверења, добићете и попуњен образац ППД СУ који сте обавезни да предате Пореској управи на општини на којој сте пријављени до 15. фебруара 2022. године. Решење које добијете, потребно је фотокопирати и доставити Удружењу у најкраћем року.
Пун износ чланарине Удружењу за 2022. годину износи 7.000,00 динара за самосталне уметнике, музичке извођаче и раднике у култури, на годишњем нивоу.

Чланови, којима је музичка делатност допунско занимање (пензионери, студенти, запослени, незапослени…), плаћају чланарину 12.000,00 динара на годишњем нивоу.

14. маја 2021. године, Извршни одбор СЕМУС-а је донео Одлуку да се чланарина умањи за 50% до краја 2021. године због пандемије и отежаних услова рада. Скупштина СЕМУС-а је 10. новембра 2021. године потврдила ту одлуку. То значи да они чланови који су у 2021. години уплатили пун износ чланарине, за 2022. годину ће уплатити 50%. Чланови који су у 2021. години уплатили 50% чланарине, у 2022. години ће уплатили пун износ.

Подсећамо вас, да осим обавезне плаћања годишње чланарине, имате обавезу да пријавите Удружењу сваку промену адресе становања, број телефона, е-маил и друге податке који су важни за контакт.

Јављајте се свом Удружењу, будимо у контакту!

Срдачан поздрав!

comments

  • Пријавите се