СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА

Ко има потребне услове и жели да озваничи статус самосталног уметника треба до 10.02. да дође у удружењe да попуни образац и донесе следеће доказе:

- Радио Београд – трајни снимци, емисије
- Телевизија Београд – емисије
- Концертна делатност – потврде, уговори
- Продукција касета – потврде о снимцима
- Радна књижица – копија
- Лична карта – копија
- Уверење извођача – копија
- Уметничка – музичка биографија
- Копија награда и признања

comments

  • Пријавите се