СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

18.2.2015. у 12 сати, Дечанска 14, пети спрат, мала сала

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. Усвајање записника са предходне скупштине Удружења

2. Извештај о раду у предходном периоду

3. Предлог промене статута  Удружења

4. Избор повереника Синдикалне подружнице, члана Републичког одбора и два делегата за Конгрес нашег Синдиката

5. Разно

comments

  • Пријавите се